-
-
 <  1 .. 3 4 5 6 7 8 9 .. 114  > 
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 3 877 mth

CATERPILLAR 938M
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 452 mth

Ładowarka kołowa CATERPILLAR 972M XE
CATERPILLAR 972M XE
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 8 924 mth

Ładowarka kołowa CATERPILLAR 972M
CATERPILLAR 972M
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 9 865 mth

Ładowarka kołowa CATERPILLAR 924K
CATERPILLAR 924K
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 4 476 mth

CATERPILLAR 972M XE
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 9 650 mth

Ładowarka kołowa Hyundai HL 740-7A
Hyundai HL 740-7A
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 5 100 mth

Waga netto: 15 000 kg

39000 €
Ładowarka kołowa Volvo L 120 G
Volvo L 120 G
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 21 001 mth

Waga ogólna: 21 000 kg

Moc silnika: 260 hp

39900 €
Ładowarka kołowa Case 821F
Case 821F
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 3 500 mth

85000 €
Ładowarka kołowa  2012 Komatsu WA480-6
2012 Komatsu WA480-6
Ładowarka kołowa
Ładowarka kołowa  2015 Doosan DL300-5
2015 Doosan DL300-5
Ładowarka kołowa
Ładowarka kołowa  2007 Doosan DL200
2007 Doosan DL200
Ładowarka kołowa
Ładowarka kołowa Volvo L50E
Volvo L50E
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 14 107 mth

Waga netto: 8 600 kg

35000 €
Ładowarka kołowa Hyundai HL760-7A
Hyundai HL760-7A
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 11 000 mth

Waga netto: 17 900 kg

29000 €
Ładowarka kołowa KAWASAKI 2007 90ZV-2 WHEELED LOADER
KAWASAKI 2007 90ZV-2 WHEELED LOADER
Ładowarka kołowa

Rodzaj paliwa: diesel

Moc silnika: 270 hp

38000 €
Ładowarka kołowa Volvo L90H
Volvo L90H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 2 413 mth

Waga ogólna: 17 300 kg

Moc silnika: 181 hp

Ładowarka kołowa Volvo L90H
Volvo L90H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 1 628 mth

Waga ogólna: 15 190 kg

Moc silnika: 181 hp

Ładowarka kołowa Volvo L90H
Volvo L90H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 6 729 mth

Waga ogólna: 17 300 kg

Moc silnika: 178 hp

Ładowarka kołowa Volvo L60H
Volvo L60H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 7 686 mth

Waga ogólna: 13 600 kg

Moc silnika: 162 hp

Ładowarka kołowa Volvo L180EHL
Volvo L180EHL
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 44 500 mth

Waga ogólna: 35 600 kg

Moc silnika: 292 hp

Ładowarka kołowa Volvo L150H
Volvo L150H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 7 825 mth

Waga ogólna: 26 100 kg

Moc silnika: 295 hp

Ładowarka kołowa Volvo L120G
Volvo L120G
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 11 359 mth

Waga ogólna: 21 600 kg

Moc silnika: 264 hp

Ładowarka kołowa Volvo L60H
Volvo L60H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 8 203 mth

Waga ogólna: 13 600 kg

Moc silnika: 162 hp

Ładowarka kołowa Volvo L70H
Volvo L70H
Ładowarka kołowa

Motogodziny: 10 651 mth

Waga ogólna: 15 500 kg

Moc silnika: 167 hp

 <  1 .. 3 4 5 6 7 8 9 .. 114  >